Hvilke følelser representerer fargene?
Velkommen til vår spørreundersøkelse om farger og følelser.

Farger ser ut til å være forbundet med følelser, men hva slags følelser, er folk enige? Hjelp oss med å finne det ut!

Dette er en storskala studie, så din mening er veldig verdifullt for oss. Du hjelper til med den vitenskapelige forståelsen av betydningen av farger ved å ofre 5 til 10 minutter av din tid. Du kan avslutte spørreundersøkelsen når som helst.

Ved slutten av spørreundersøkelsen vil du bli spurt om: alderen din (år), kjønn, landet du bor i og landet du kommer fra, morsmål og synet ditt. Du kan velge å ikke svare på disse spørsmålene. Hvis du bestemmer deg for å svare på spørsmålene, vennligst vær klar over at det i enkelte tilfeller vil være teoretisk mulig å identifisere deg ut fra dette. Vennligst også vær klar over at dataene vil bli lagret ved Universitetet i Lausanne (etter prosjektslutt i 2020) uten tidsbegrensning. Vi skal behandle alle dine data konfidensielt. Det betyr at bare gruppebaserte data vil bli offentliggjort, aldri individuelle data. Vi spør deg heller ikke om å oppgi E-post adressen, og PC-ens IP adresse vil ikke bli lagret. Vi skal aldri dele dataene med tredjeparter, kun forskere involvert i dette prosjektet (Professor Christine Mohrs forskningsgruppe ved Universitetet i Lausanne, Sveits og Universitet i Bergen) vil ha tilgang til dataene. I Norge er det Universitetet i Bergen som representerer Universitetet i Lausanne for å samle inn data. For kontakt eller mer informasjon, vennligst se kontaktinformasjon nedenfor.

Ved å trykke «Jeg samtykker»-knappen nedenfor, bekrefter du at du er minst 18 år, at du har forstått retten din til å trekke deg fra spørreundersøkelsen til ethvert tidspunkt og hvordan dateene dine behandles.Universitet i Bergen

Institutt for medisinsk og biologisk Psykologi

Marco Hirnstein (Marco.Hirnstein@uib.no)
Verktøyet brukt i denne undersøkelsen er tilpasset fra Geneva følelses hjul (Geneva Emotion Wheel, GEW; se Scherer, 2005; Scherer, Fontaine, Sacharin, & Soriano, 2013).
Dette forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Universitet i Lausanne (Christine Mohr, Nele Dael, Domicele Jonauskaite and Déborah Epicoco), og AkzoNobel NV.
Utviklet av Amer Chamseddine.
Vertskap av Universitet i Lausanne, Sveits.
Med finansiell støtte fra AkzoNobel NV, Storbritannia.
© 2013-2022 Universitet i Lausanne (Sveits). Alle rettigheter forbeholdt.