" " and strlen($valq) > 0) { $q2 .= "(titre LIKE '%$valq%' OR titreabrege LIKE '%$valq%' OR variantetitre LIKE '%$valq%' OR soustitre LIKE '%$valq%') AND "; $q3 .= "(perunilid LIKE '%$valq%' OR titre LIKE '%$valq%' OR titreabrege LIKE '%$valq%' OR variantetitre LIKE '%$valq%' OR soustitre LIKE '%$valq%' OR issn LIKE '%$valq%' OR issnl LIKE '%$valq%' OR nlmid LIKE '%$valq%' OR reroid LIKE '%$valq%' OR doi LIKE '%$valq%' OR coden LIKE '%$valq%' OR urn LIKE '%$valq%' OR faitsuitea LIKE '%$valq%' OR devient LIKE '%$valq%' OR editeur LIKE '%$valq%' OR etatcoll LIKE '%$valq%' OR url LIKE '%$valq%' OR rss LIKE '%$valq%' OR licence LIKE '%$valq%' OR plateforme LIKE '%$valq%' OR gestion LIKE '%$valq%' OR historiqueabo LIKE '%$valq%' OR cote LIKE '%$valq%' OR localisation LIKE '%$valq%' OR user LIKE '%$valq%' OR keywords LIKE '%$valq%' OR commentairepub LIKE '%$valq%' OR commentairepro LIKE '%$valq%' OR package LIKE '%$valq%' OR corecollection LIKE '%$valq%' OR idediteur LIKE '%$valq%' OR codeediteur LIKE '%$valq%') AND "; } } $q2=substr($q2,0,(strlen($q2)-4)); $q3=substr($q3,0,(strlen($q3)-4)); } else { $q2 = "(titre LIKE '%$q1%' OR titreabrege LIKE '%$q1%' OR variantetitre LIKE '%$q1%' OR soustitre LIKE '%$q1%' OR issn LIKE '%$q1%' OR issnl LIKE '%$q1%' OR perunilid LIKE '$q1' OR url LIKE '%$q1%')"; $q3 = "(perunilid LIKE '%$q1%' OR titre LIKE '%$q1%' OR titreabrege LIKE '%$q1%' OR variantetitre LIKE '%$q1%' OR soustitre LIKE '%$q1%' OR issn LIKE '%$q1%' OR issnl LIKE '%$q1%' OR nlmid LIKE '%$q1%' OR reroid LIKE '%$q1%' OR doi LIKE '%$q1%' OR coden LIKE '%$q1%' OR urn LIKE '%$q1%' OR faitsuitea LIKE '%$q1%' OR devient LIKE '%$q1%' OR editeur LIKE '%$q1%' OR etatcoll LIKE '%$q1%' OR url LIKE '%$q1%' OR rss LIKE '%$q1%' OR licence LIKE '%$q1%' OR plateforme LIKE '%$q1%' OR gestion LIKE '%$q1%' OR historiqueabo LIKE '%$q1%' OR cote LIKE '%$q1%' OR localisation LIKE '%$q1%' OR user LIKE '%$q1%' OR keywords LIKE '%$q1%' OR commentairepub LIKE '%$q1%' OR commentairepro LIKE '%$q1%' OR package LIKE '%$q1%' OR corecollection LIKE '%$q1%' OR idediteur LIKE '%$q1%' OR codeediteur LIKE '%$q1%')"; } } // ****************************** // ****************************** // ****************************** // début de la recherche administrateur // ****************************** // ****************************** // ****************************** if ($recherchetype=="admin") { $searcheqa = $searcheq; $searcheq = ""; $perunilidcrit1=$_GET['perunilidcrit1']; $perunilid1=$_GET['perunilid1']; if ($perunilid1) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "perunilid"; if ($perunilidcrit1 == "equal") $searcheqa = $searcheqa . " = " . $perunilid1; if ($perunilidcrit1 == "before") $searcheqa = $searcheqa . " < " . $perunilid1; if ($perunilidcrit1 == "after") $searcheqa = $searcheqa . " > " . $perunilid1; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $perunilidcrit2=$_GET['perunilidcrit2']; $perunilid2=$_GET['perunilid2']; if ($perunilid2) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "perunilid"; if ($perunilidcrit2 == "equal") $searcheqa = $searcheqa . " = " . $perunilid2; if ($perunilidcrit2 == "before") $searcheqa = $searcheqa . " < " . $perunilid2; if ($perunilidcrit2 == "after") $searcheqa = $searcheqa . " > " . $perunilid2; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $titre=$_GET['titre']; if ($titre) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "titre = " . $titre; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $titre=str_ireplace("*","%",$titre); $titre2=str_ireplace(" ","%",$titre); $soustitre=$_GET['soustitre']; if ($soustitre) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "soustitre = " . $soustitre; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $soustitre=str_ireplace("*","%",$soustitre); $soustitre2=str_ireplace(" ","%",$soustitre); $titreabrege=$_GET['titreabrege']; if ($titreabrege) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "titreabrege = " . $titreabrege; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $titreabrege=str_ireplace("*","%",$titreabrege); $titreabrege2=str_ireplace(" ","%",$titreabrege); $variantetitre=$_GET['variantetitre']; if ($variantetitre) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "variantetitre = " . $variantetitre; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $variantetitre=str_ireplace("*","%",$variantetitre); $variantetitre2=str_ireplace(" ","%",$variantetitre); $faitsuitea=$_GET['faitsuitea']; if ($faitsuitea) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "faitsuitea = " . $faitsuitea; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $faitsuitea=str_ireplace("*","%",$faitsuitea); $faitsuitea2=str_ireplace(" ","%",$faitsuitea); $devient=$_GET['devient']; if ($devient) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "devient = " . $devient; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $devient=str_ireplace("*","%",$devient); $devient2=str_ireplace(" ","%",$devient); $editeur=$_GET['editeur']; if ($editeur) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "editeur = " . $editeur; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $editeur=str_ireplace("*","%",$editeur); $editeur2=str_ireplace(" ","%",$editeur); $codeediteur=$_GET['codeediteur']; if ($codeediteur) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "codeediteur = " . $codeediteur; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $codeediteur=str_ireplace("*","%",$codeediteur); $publiunil=$_GET['publiunil']; if ($publiunil != "") { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "publiunil = " . $publiunil; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $openaccess=$_GET['openaccess']; if ($openaccess != "") { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "openaccess = " . $openaccess; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $issnl=$_GET['issnl']; if ($issnl) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "issnl = " . $issnl; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $issnl=str_ireplace("*","%",$issnl); $issn=$_GET['issn']; if ($issn) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "issn = " . $issn; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $issn=str_ireplace("*","%",$issn); $issn2=str_ireplace(" ","%",$issn); $reroid=$_GET['reroid']; if ($reroid) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "reroid = " . $reroid; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $reroid=str_ireplace("*","%",$reroid); $nlmid=$_GET['nlmid']; if ($nlmid) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "nlmid = " . $nlmid; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $nlmid=str_ireplace("*","%",$nlmid); $coden=$_GET['coden']; if ($coden) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "coden = " . $coden; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $coden=str_ireplace("*","%",$coden); $doi=$_GET['doi']; if ($doi) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "doi = " . $doi; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $doi=str_ireplace("*","%",$doi); $urn=$_GET['urn']; if ($urn) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "urn = " . $urn; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $urn=str_ireplace("*","%",$urn); $url=$_GET['url']; if ($url) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "url = " . $url; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $url=str_ireplace("*","%",$url); $rss=$_GET['rss']; if ($rss) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "rss = " . $rss; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $rss=str_ireplace("*","%",$rss); $user=$_GET['user']; if ($user) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "user = " . $user; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $user=str_ireplace("*","%",$user); $pwd=$_GET['pwd']; if ($pwd) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "pwd = " . $pwd; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $pwd=str_ireplace("*","%",$pwd); $licence=$_GET['licence']; if ($licence) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "licence = " . $licence; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $licence=str_ireplace("*","%",$licence); $statutabo=$_GET['statutabo']; if ($statutabo != "") { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "statutabo = " . $statutabo; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $statutabo=str_ireplace("*","%",$statutabo); $titreexclu=$_GET['titreexclu']; if ($titreexclu != "") { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "titreexclu = " . $titreexclu; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $corecollection=$_GET['corecollection']; if ($corecollection != "") { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "corecollection = " . $corecollection; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $plateforme=$_GET['plateforme']; if ($plateforme) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "plateforme = " . $plateforme; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $plateforme=str_ireplace("*","%",$plateforme); $gestion=$_GET['gestion']; if ($gestion) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "gestion = " . $gestion; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $gestion=str_ireplace("*","%",$gestion); $historiqueabo=$_GET['historiqueabo']; if ($historiqueabo) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "historiqueabo = " . $historiqueabo; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $historiqueabo=str_ireplace("*","%",$historiqueabo); $support=$_GET['support']; if ($support) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "support = " . $support; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $support=str_ireplace("*","%",$support); $format=$_GET['format']; if ($format) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "format = " . $format; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $format=str_ireplace("*","%",$format); $acceselecunil=$_GET['acceselecunil']; if ($acceselecunil) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "acceselecunil = " . $acceselecunil; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $acceselecchuv=$_GET['acceselecchuv']; if ($acceselecchuv) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "acceselecchuv = " . $acceselecchuv; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $acceseleclibre=$_GET['acceseleclibre']; if ($acceseleclibre) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "acceseleclibre = " . $acceseleclibre; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $package=$_GET['package']; if ($package) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "package = " . $package; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $package=str_ireplace("*","%",$package); $idediteur=$_GET['idediteur']; if ($idediteur) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "idediteur = " . $idediteur; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $idediteur=str_ireplace("*","%",$idediteur); $etatcoll=$_GET['etatcoll']; if ($etatcoll) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "etatcoll = " . $etatcoll; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $etatcoll=str_ireplace("*","%",$etatcoll); $embargo=$_GET['embargo']; $embargocrit=$_GET['embargocrit']; if ($embargo) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "embargo"; if ($embargocrit == "equal") $searcheqa = $searcheqa . " = " . $embargo; if ($embargocrit == "before") $searcheqa = $searcheqa . " < " . $embargo; if ($embargocrit == "after") $searcheqa = $searcheqa . " > " . $embargo; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $embargo=str_ireplace("*","%",$embargo); $etatcolldeba=$_GET['etatcolldeba']; if ($etatcolldeba != "") { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "etatcolldeba = " . $etatcolldeba; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $etatcolldebv=$_GET['etatcolldebv']; if ($etatcolldebv != "") { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "etatcolldebv = " . $etatcolldebv; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $etatcolldebf=$_GET['etatcolldebf']; if ($etatcolldebf != "") { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "etatcolldebf = " . $etatcolldebf; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $etatcollfina=$_GET['etatcollfina']; if ($etatcollfina != "") { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "etatcollfina = " . $etatcollfina; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $etatcollfinv=$_GET['etatcollfinv']; if ($etatcollfinv != "") { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "etatcollfinv = " . $etatcollfinv; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $etatcollfinf=$_GET['etatcollfinf']; if ($etatcollfinf != "") { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "etatcollfinf = " . $etatcollfinf; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $localisation=$_GET['localisation']; if ($localisation) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "localisation = " . $localisation; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $localisation=str_ireplace("*","%",$localisation); $cote=$_GET['cote']; if ($cote) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "cote = " . $cote; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $cote=str_ireplace("*","%",$cote); $commentairepro=$_GET['commentairepro']; if ($commentairepro) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "commentairepro = " . $commentairepro; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $commentairepro=str_ireplace("*","%",$commentairepro); $commentairepro2=str_ireplace(" ","%",$commentairepro); $commentairepub=$_GET['commentairepub']; if ($commentairepub) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "commentairepub = " . $commentairepub; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $commentairepub=str_ireplace("*","%",$commentairepub); $commentairepub2=str_ireplace(" ","%",$commentairepub); $keywords=$_GET['keywords']; if ($keywords) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "keywords = " . $keywords; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $keywords=str_ireplace("*","%",$keywords); $keywords2=str_ireplace(" ","%",$keywords); $sujet=$_GET['theme']; if ($sujet) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "sujet = " . $sujet; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $sujet=str_ireplace("*","%",$sujet); $sujetsfm=$_GET['sujetsfm']; if ($sujetsfm) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "sujetsfm = " . $sujetsfm; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $sujetsfm=str_ireplace("*","%",$sujetsfm); $sujetsfm2=str_ireplace(" ","%",$sujetsfm2); $fmid=$_GET['fmid']; if ($fmid) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "fmid = " . $fmid; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $signaturecreation=$_GET['signaturecreation']; if ($signaturecreation) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "signaturecreation = " . $signaturecreation; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $signaturecreation=str_ireplace("*","%",$signaturecreation); $signaturemodif=$_GET['signaturemodif']; if ($signaturemodif) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "signaturemodif = " . $signaturemodif; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $signaturemodif=str_ireplace("*","%",$signaturemodif); $datecreation1=$_GET['datecreation1']; $datecreationcrit1=$_GET['datecreationcrit1']; if ($datecreation1) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "datecreation"; if ($datecreationcrit1 == "equal") $searcheqa = $searcheqa . " = " . $datecreation1; if ($datecreationcrit1 == "before") $searcheqa = $searcheqa . " < " . $datecreation1; if ($datecreationcrit1 == "after") $searcheqa = $searcheqa . " > " . $datecreation1; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $datecreation2=$_GET['datecreation2']; $datecreationcrit2=$_GET['datecreationcrit2']; if ($datecreation2) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "datecreation"; if ($datecreationcrit2 == "equal") $searcheqa = $searcheqa . " = " . $datecreation2; if ($datecreationcrit2 == "before") $searcheqa = $searcheqa . " < " . $datecreation2; if ($datecreationcrit2 == "after") $searcheqa = $searcheqa . " > " . $datecreation2; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $datemodif1=$_GET['datemodif1']; $datemodifcrit1=$_GET['datemodifcrit1']; if ($datemodif1) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "datemodif"; if ($datemodifcrit1 == "equal") $searcheqa = $searcheqa . " = " . $datemodif1; if ($datemodifcrit1 == "before") $searcheqa = $searcheqa . " < " . $datemodif1; if ($datemodifcrit1 == "after") $searcheqa = $searcheqa . " > " . $datemodif1; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $datemodif2=$_GET['datemodif2']; $datemodifcrit2=$_GET['datemodifcrit2']; if ($datemodif2) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "datemodif"; if ($datemodifcrit2 == "equal") $searcheqa = $searcheqa . " = " . $datemodif2; if ($datemodifcrit2 == "before") $searcheqa = $searcheqa . " < " . $datemodif2; if ($datemodifcrit2 == "after") $searcheqa = $searcheqa . " > " . $datemodif2; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $historique=$_GET['historique']; if ($historique) { $searcheqa = $searcheqa . $andq . "historique = " . $historique; $andq = " ET "; $searchadmok = $searchadmok + 1; } $historique=str_ireplace("*","%",$historique); $historique2=str_ireplace(" ","%",$historique); $and = ""; $reqadm = ""; if ($qall) { $qall=trim($qall); $qallstop = clean_search($qall); if (($qallstop=="")||($qallstop==" ")) { $qallstop = $qall; } $qallstop=str_ireplace("*","%",$qallstop); $qall1=str_ireplace(" ","%",$qallstop); $startespaceqall = stripos($qallstop, " "); if ($startespaceqall !== false) { $ktqall=split(" ",$qallstop); while(list($keyqall,$valqall)=each($ktqall)) { if($valqall<>" " and strlen($valqall) > 0) { $qall2 .= "(perunilid LIKE '%$valqall%' OR titre LIKE '%$valqall%' OR titreabrege LIKE '%$valqall%' OR variantetitre LIKE '%$valqall%' OR soustitre LIKE '%$valqall%' OR issn LIKE '%$valqall%' OR issnl LIKE '%$valqall%' OR nlmid LIKE '%$valqall%' OR reroid LIKE '%$valqall%' OR doi LIKE '%$valqall%' OR coden LIKE '%$valqall%' OR urn LIKE '%$valqall%' OR faitsuitea LIKE '%$valqall%' OR devient LIKE '%$valqall%' OR editeur LIKE '%$valqall%' OR etatcoll LIKE '%$valqall%' OR url LIKE '%$valqall%' OR rss LIKE '%$valqall%' OR licence LIKE '%$valqall%' OR plateforme LIKE '%$valqall%' OR gestion LIKE '%$valqall%' OR historiqueabo LIKE '%$valqall%' OR cote LIKE '%$valqall%' OR localisation LIKE '%$valqall%' OR user LIKE '%$valqall%' OR keywords LIKE '%$valqall%' OR commentairepub LIKE '%$valqall%' OR commentairepro LIKE '%$valqall%' OR package LIKE '%$valqall%' OR corecollection LIKE '%$valqall%' OR idediteur LIKE '%$valqall%' OR codeediteur LIKE '%$valqall%') AND "; } } $qall2=substr($qall2,0,(strlen($qall2)-4)); } else $qall2= "(perunilid LIKE '%$qall1%' OR titre LIKE '%$qall1%' OR titreabrege LIKE '%$qall1%' OR variantetitre LIKE '%$qall1%' OR soustitre LIKE '%$qall1%' OR issn LIKE '%$qall1%' OR issnl LIKE '%$qall1%' OR nlmid LIKE '%$qall1%' OR reroid LIKE '%$qall1%' OR doi LIKE '%$qall1%' OR coden LIKE '%$qall1%' OR urn LIKE '%$qall1%' OR faitsuitea LIKE '%$qall1%' OR devient LIKE '%$qall1%' OR editeur LIKE '%$qall1%' OR etatcoll LIKE '%$qall1%' OR url LIKE '%$qall1%' OR rss LIKE '%$qall1%' OR licence LIKE '%$qall1%' OR plateforme LIKE '%$qall1%' OR gestion LIKE '%$qall1%' OR historiqueabo LIKE '%$qall1%' OR cote LIKE '%$qall1%' OR localisation LIKE '%$qall1%' OR user LIKE '%$qall1%' OR keywords LIKE '%$qall1%' OR commentairepub LIKE '%$qall1%' OR commentairepro LIKE '%$qall1%' OR package LIKE '%$qall1%' OR corecollection LIKE '%$qall1%' OR idediteur LIKE '%$qall1%' OR codeediteur LIKE '%$qall1%')"; $reqadm = "($qall2)"; $and = " AND "; } if ($title) { if (($field != "tbegin")&&($field != "texact")) { $reqadm = $reqadm . $and . "($title2)"; $and = " AND "; } else { $mapostitle = strpos($title, "the "); if (($mapostitle = 0) && (strlen($title)>7)) $titlesanst = substr($title,4,(strlen($title))); else $titlesanst = $title; $titleavect = "the " . $title; $titleavectf = $title . ", the"; $titleavectf2 = $title . " (the)"; $titleavectf3 = $titlesanst . " (the)"; $titleavectf4 = $titlesanst . ", the"; $titleandv1 = str_ireplace(" & "," and ",$title); $titleandv2 = str_ireplace(" and "," & ",$title); $titleavecs = $title . " :"; $titleavecm = $title . " /"; $titleavectp = $title . " ="; if ($field == "tbegin") { $reqadm = $reqadm . $and . "(titre LIKE '$title%' OR titre LIKE '$titlesanst%' OR titre LIKE '$titleavect%' OR titre LIKE '$titleandv1%' OR titre LIKE '$titleandv2%')"; $and = " AND "; } if ($field == "texact") { $reqadm = $reqadm . $and . "(titre LIKE '$title' OR titre LIKE '$titlesanst' OR titre LIKE '$titleavect' OR titre LIKE '$titleavectf' OR titre LIKE '$titleavectf2' OR titre LIKE '$titleavectf3' OR titre LIKE '$titleavectf4' OR titre LIKE '$titleavecs%' OR titre LIKE '$titleavecm%' OR titre LIKE '$titleavectp%' OR titre LIKE '$titleandv1' OR titre LIKE '$titleandv2')"; $and = " AND "; } } } if ($perunilid1) { if ($perunilidcrit1 == "equal") $reqadm = $reqadm . $and . "(perunilid = $perunilid1)"; if ($perunilidcrit1 == "before") $reqadm = $reqadm . $and . "(perunilid < $perunilid1)"; if ($perunilidcrit1 == "after") $reqadm = $reqadm . $and . "(perunilid > $perunilid1)"; $and = " AND "; } if ($perunilid2) { if ($perunilidcrit2 == "equal") $reqadm = $reqadm . $and . "(perunilid = $perunilid2)"; if ($perunilidcrit2 == "before") $reqadm = $reqadm . $and . "(perunilid < $perunilid2)"; if ($perunilidcrit2 == "after") $reqadm = $reqadm . $and . "(perunilid > $perunilid2)"; $and = " AND "; } if ($titre) { $reqadm = $reqadm . $and . "(titre LIKE '%$titre2%')"; $and = " AND "; } if ($soustitre) { $reqadm = $reqadm . $and . "(soustitre LIKE '%$soustitre2%')"; $and = " AND "; } if ($titreabrege) { $reqadm = $reqadm . $and . "(titreabrege LIKE '%$titreabrege2%')"; $and = " AND "; } if ($variantetitre) { $reqadm = $reqadm . $and . "(variantetitre LIKE '%$variantetitre2%')"; $and = " AND "; } if ($faitsuitea) { $reqadm = $reqadm . $and . "(faitsuitea LIKE '%$faitsuitea2%')"; $and = " AND "; } if ($devient) { $reqadm = $reqadm . $and . "(devient LIKE '%$devient2%')"; $and = " AND "; } if ($editeur) { $reqadm = $reqadm . $and . "(editeur LIKE '%$editeur2%')"; $and = " AND "; } if ($codeediteur) { $reqadm = $reqadm . $and . "(codeediteur LIKE '$codeediteur')"; $and = " AND "; } if ($publiunil != "") { $reqadm = $reqadm . $and . "(publiunil = $publiunil)"; $and = " AND "; } if ($openaccess != "") { $reqadm = $reqadm . $and . "(openaccess LIKE '$openaccess')"; $and = " AND "; } if ($issnl) { $reqadm = $reqadm . $and . "(issnl LIKE '$issnl')"; $and = " AND "; } if ($issn) { $reqadm = $reqadm . $and . "(issn LIKE '%$issn%')"; $and = " AND "; } if ($reroid) { $reqadm = $reqadm . $and . "(reroid LIKE '$reroid')"; $and = " AND "; } if ($nlmid) { $reqadm = $reqadm . $and . "(nlmid LIKE '$nlmid')"; $and = " AND "; } if ($coden) { $reqadm = $reqadm . $and . "(coden LIKE '$coden')"; $and = " AND "; } if ($doi) { $reqadm = $reqadm . $and . "(doi LIKE '$doi')"; $and = " AND "; } if ($urn) { $reqadm = $reqadm . $and . "(urn LIKE '$urn')"; $and = " AND "; } if ($url) { $reqadm = $reqadm . $and . "(url LIKE '%$url%')"; $and = " AND "; } if ($rss) { $reqadm = $reqadm . $and . "(rss LIKE '%$rss%')"; $and = " AND "; } if ($user) { $reqadm = $reqadm . $and . "(user LIKE '$user')"; $and = " AND "; } if ($pwd) { $reqadm = $reqadm . $and . "(pwd LIKE '$pwd')"; $and = " AND "; } if ($licence) { $reqadm = $reqadm . $and . "(licence LIKE '$licence')"; $and = " AND "; } if ($statutabo != "") { $reqadm = $reqadm . $and . "(statutabo = $statutabo)"; $and = " AND "; } if ($titreexclu != "") { $reqadm = $reqadm . $and . "(titreexclu = $titreexclu)"; $and = " AND "; } if ($corecollection != "") { $reqadm = $reqadm . $and . "(corecollection = $corecollection)"; $and = " AND "; } if ($plateforme) { $reqadm = $reqadm . $and . "(plateforme LIKE '$plateforme')"; $and = " AND "; } if ($gestion) { $reqadm = $reqadm . $and . "(gestion LIKE '$gestion')"; $and = " AND "; } if ($historiqueabo) { $reqadm = $reqadm . $and . "(historiqueabo LIKE '$historiqueabo')"; $and = " AND "; } if ($support) { $reqadm = $reqadm . $and . "(support LIKE '$support')"; $and = " AND "; } if ($format) { $reqadm = $reqadm . $and . "(format LIKE '$format')"; $and = " AND "; } if ($acceselecunil) { $reqadm = $reqadm . $and . "(acceselecunil = $acceselecunil)"; $and = " AND "; } if ($acceselecchuv) { $reqadm = $reqadm . $and . "(acceselecchuv = $acceselecchuv)"; $and = " AND "; } if ($acceseleclibre) { $reqadm = $reqadm . $and . "(acceseleclibre = $acceseleclibre)"; $and = " AND "; } if ($package) { $reqadm = $reqadm . $and . "(package LIKE '$package')"; $and = " AND "; } if ($idediteur) { $reqadm = $reqadm . $and . "(idediteur LIKE '$idediteur')"; $and = " AND "; } if ($etatcoll) { $reqadm = $reqadm . $and . "(etatcoll LIKE '%$etatcoll%')"; $and = " AND "; } if ($embargo) { if ($embargocrit == "equal") $reqadm = $reqadm . $and . "(embargo = $embargo)"; if ($embargocrit == "before") $reqadm = $reqadm . $and . "(embargo < $embargo)"; if ($embargocrit == "after") $reqadm = $reqadm . $and . "(embargo > $embargo)"; $and = " AND "; } if ($etatcolldeba != "") { $reqadm = $reqadm . $and . "(etatcolldeba = $etatcolldeba)"; $and = " AND "; } if ($etatcolldebv != "") { $reqadm = $reqadm . $and . "(etatcolldebv = $etatcolldebv)"; $and = " AND "; } if ($etatcolldebf != "") { $reqadm = $reqadm . $and . "(etatcolldebf = $etatcolldebf)"; $and = " AND "; } if ($etatcollfina != "") { $reqadm = $reqadm . $and . "(etatcollfina = $etatcollfina)"; $and = " AND "; } if ($etatcollfinv != "") { $reqadm = $reqadm . $and . "(etatcollfinv = $etatcollfinv)"; $and = " AND "; } if ($etatcollfinf != "") { $reqadm = $reqadm . $and . "(etatcollfinf = $etatcollfinf)"; $and = " AND "; } if ($localisation) { $reqadm = $reqadm . $and . "(localisation LIKE '$localisation')"; $and = " AND "; } if ($cote) { $reqadm = $reqadm . $and . "(cote LIKE '%$cote%')"; $and = " AND "; } if ($commentairepro) { $reqadm = $reqadm . $and . "(commentairepro LIKE '%$commentairepro2%')"; $and = " AND "; } if ($commentairepub) { $reqadm = $reqadm . $and . "(commentairepub LIKE '%$commentairepub2%')"; $and = " AND "; } if ($keywords) { $reqadm = $reqadm . $and . "(keywords LIKE '%$keywords2%')"; $and = " AND "; } if ($sujet) { $reqadm = $reqadm . $and . "(journals_sujets.sujetsid LIKE '$sujet')"; $and = " AND "; } if ($sujetsfm) { $reqadm = $reqadm . $and . "(sujetsfm LIKE '%$sujetsfm2%')"; $and = " AND "; } if ($fmid) { $reqadm = $reqadm . $and . "(fmid = $fmid)"; $and = " AND "; } if ($signaturecreation) { $reqadm = $reqadm . $and . "(signaturecreation LIKE '$signaturecreation')"; $and = " AND "; } if ($signaturemodif) { $reqadm = $reqadm . $and . "(signaturemodif LIKE '$signaturemodif')"; $and = " AND "; } if ($datecreation1) { if ($datecreationcrit1 == "equal") $reqadm = $reqadm . $and . "(datecreation LIKE '$datecreation1%')"; if ($datecreationcrit1 == "before") $reqadm = $reqadm . $and . "(datecreation < '$datecreation1')"; if ($datecreationcrit1 == "after") $reqadm = $reqadm . $and . "(datecreation > '$datecreation1')"; $and = " AND "; } if ($datecreation2) { if ($datecreationcrit2 == "equal") $reqadm = $reqadm . $and . "(datecreation LIKE '$datecreation2%')"; if ($datecreationcrit2 == "before") $reqadm = $reqadm . $and . "(datecreation < '$datecreation2')"; if ($datecreationcrit2 == "after") $reqadm = $reqadm . $and . "(datecreation > '$datecreation2')"; $and = " AND "; } if ($datemodif1) { if ($datemodifcrit1 == "equal") $reqadm = $reqadm . $and . "(datemodif LIKE '$datemodif1%')"; if ($datemodifcrit1 == "before") $reqadm = $reqadm . $and . "(datemodif < '$datemodif1')"; if ($datemodifcrit1 == "after") $reqadm = $reqadm . $and . "(datemodif > '$datemodif1')"; $and = " AND "; } if ($datemodif2) { if ($datemodifcrit2 == "equal") $reqadm = $reqadm . $and . "(datemodif LIKE '$datemodif2%')"; if ($datemodifcrit2 == "before") $reqadm = $reqadm . $and . "(datemodif < '$datemodif2')"; if ($datemodifcrit2 == "after") $reqadm = $reqadm . $and . "(datemodif > '$datemodif2')"; $and = " AND "; } if ($historique) { $reqadm = $reqadm . $and . "(historique LIKE '%$historique2%')"; $and = " AND "; } if ($reqadm!="") { if($export == "yes") { $max_results = 10000; $from = 0; } $req = "SELECT * FROM journals LEFT JOIN journals_sujets USING (perunilid) WHERE (" . $reqadm . ") GROUP BY journals.perunilid ORDER BY titre,support ASC LIMIT $from, $max_results"; $req2 = "SELECT perunilid FROM journals LEFT JOIN journals_sujets USING (perunilid) WHERE (" . $reqadm . ") GROUP BY journals.perunilid"; if ($collapse == "1") { $req = "SELECT * FROM journals LEFT JOIN journals_sujets USING (perunilid) WHERE (" . $reqadm . ") GROUP BY journals.perunilid, journals.titre, journals.support ORDER BY titre,support ASC LIMIT $from, $max_results"; $req2 = "SELECT perunilid FROM journals LEFT JOIN journals_sujets USING (perunilid) WHERE (" . $reqadm . ") GROUP BY journals.perunilid, journals.titre, journals.support"; } $pagetitle = "PérUnil : résultats de la recherche administrateur '" . $searcheqa . "'"; if($export == "yes") { require ("headerexport.php"); } else { require ("header.php"); require ("menurech.php"); } $result2 = mysql_query($req2,$link); $total_results = mysql_num_rows($result2); $result = mysql_query($req,$link); $nb = mysql_num_rows($result); $total_pages = ceil($total_results / $max_results); } else { $pagetitle = "PérUnil : résultats de la recherche administrateur"; require ("header.php"); require ("menurech.php"); $total_results = 0; } } // ****************************** // ****************************** // ****************************** // fin de la recherche administrateur // début de la recherche avancée // ****************************** // ****************************** // ****************************** if ($recherchetype=="advanced") { // // Split de la chaine de recherche title pour les combinaisons dans les differents ordres // if ($title) { $title=trim($title); $tstop = clean_search($title); if (($tstop=="")||($tstop==" ")) { $tstop = $title; } $tstop=str_ireplace("*","%",$tstop); $title1=str_ireplace(" ","%",$tstop); $startespace = stripos($tstop, " "); if ($startespace !== false) { $kt=split(" ",$tstop); while(list($key,$val)=each($kt)) { if($val<>" " and strlen($val) > 0) { $title2 .= "(titre LIKE '%$val%' OR titreabrege LIKE '%$val%' OR variantetitre LIKE '%$val%' OR soustitre LIKE '%$val%') AND "; } } $title2=substr($title2,0,(strlen($title2)-4)); } else $title2="(titre LIKE '%$title1%' OR titreabrege LIKE '%$title1%' OR variantetitre LIKE '%$title1%' OR soustitre LIKE '%$$title1%' OR issn LIKE '%$$title1%' OR issnl LIKE '%$$title1%')";; } $field=$_GET['field']; $publisher=$_GET['publisher']; if ($publisher) { $searcheq = $searcheq . $andq . "editeur = " . $publisher; $andq = " ET "; $searchadvok = $searchadvok + 1; } $publisher=str_ireplace("*","%",$publisher); $publisher2=str_ireplace(" ","%",$publisher); $issn=$_GET['issn']; if ($issn) { $searcheq = $searcheq . $andq . "ISSN = " . $issn; $andq = " ET "; $searchadvok = $searchadvok + 1; } $format=$_GET['format']; if ($format=="e") { $searcheq = $searcheq . $andq . "format = électronique"; $andq = " ET "; $searchadvok = $searchadvok + 1; } if ($format=="p") { $searcheq = $searcheq . $andq . "format = papier"; $andq = " ET "; $searchadvok = $searchadvok + 1; } if ($format == "") { $format = "all"; } if ($nodpl=="yes") { $searcheq = $searcheq . $andq . "exclusion du dépôt légal VD = oui"; $andq = " ET "; } $platform=$_GET['platform']; if ($platform) { $searcheq = $searcheq . $andq . "plateforme = " . $platform; $andq = " ET "; $searchadvok = $searchadvok + 1; } $platform=str_ireplace("*","%",$platform); $platform2=str_ireplace(" ","%",$platform); $licence=$_GET['licence']; if ($licence) { $searcheq = $searcheq . $andq . "licence = " . $licence; $andq = " ET "; $searchadvok = $searchadvok + 1; } $licence=str_ireplace("*","%",$licence); $licence2=str_ireplace(" ","%",$licence); $accessunil=$_GET['accessunil']; $accesschuv=$_GET['accesschuv']; $accesslibre=$_GET['accesslibre']; if (($accessunil=="1") && ($accesslibre!="1")) { $searcheq = $searcheq . $andq . "accès libre = non"; $andq = " ET "; } if (($accessunil!="1") && ($accesslibre=="1")) { $searcheq = $searcheq . $andq . "accès Unil / CHUV = non"; $andq = " ET "; } $oa=$_GET['oa']; $statut=$_GET['statut']; if ($statut != "") { $searcheq = $searcheq . $andq . "abonnement = " . $statut; $andq = " ET "; $searchadvok = $searchadvok + 1; } $localisation=$_GET['localisation']; if ($localisation) { $searcheq = $searcheq . $andq . "localisation = " . $localisation; $andq = " ET "; $searchadvok = $searchadvok + 1; } $localisation=str_ireplace("*","%",$localisation); $localisation2=str_ireplace(" ","%",$localisation); $cote=$_GET['cote']; if ($cote) { $searcheq = $searcheq . $andq . "cote = " . $cote; $andq = " ET "; $searchadvok = $searchadvok + 1; } $cote=str_ireplace("*","%",$cote); $cote2=str_ireplace(" ","%",$cote); $sujet=$_GET['sujet']; if ($sujet) { $searcheq = $searcheq . $andq . "thème = " . $sujet; $andq = " ET "; $searchadvok = $searchadvok + 1; } $and = ""; $reqadv = ""; if ($qall) { $qall=trim($qall); $qallstop = clean_search($qall); if (($qallstop=="")||($qallstop==" ")) { $qallstop = $qall; } $qallstop=str_ireplace("*","%",$qallstop); $qall1=str_ireplace(" ","%",$qallstop); $startespaceqall = stripos($qallstop, " "); if ($startespaceqall !== false) { $ktqall=split(" ",$qallstop); while(list($keyqall,$valqall)=each($ktqall)) { if($valqall<>" " and strlen($valqall) > 0) { $qall2 .= "(perunilid LIKE '%$valqall%' OR titre LIKE '%$valqall%' OR titreabrege LIKE '%$valqall%' OR variantetitre LIKE '%$valqall%' OR soustitre LIKE '%$valqall%' OR issn LIKE '%$valqall%' OR issnl LIKE '%$valqall%' OR nlmid LIKE '%$valqall%' OR reroid LIKE '%$valqall%' OR doi LIKE '%$valqall%' OR coden LIKE '%$valqall%' OR urn LIKE '%$valqall%' OR faitsuitea LIKE '%$valqall%' OR devient LIKE '%$valqall%' OR editeur LIKE '%$valqall%' OR etatcoll LIKE '%$valqall%' OR url LIKE '%$valqall%' OR rss LIKE '%$valqall%' OR licence LIKE '%$valqall%' OR plateforme LIKE '%$valqall%' OR gestion LIKE '%$valqall%' OR historiqueabo LIKE '%$valqall%' OR cote LIKE '%$valqall%' OR localisation LIKE '%$valqall%' OR user LIKE '%$valqall%' OR keywords LIKE '%$valqall%' OR commentairepub LIKE '%$valqall%' OR commentairepro LIKE '%$valqall%' OR package LIKE '%$valqall%' OR corecollection LIKE '%$valqall%' OR idediteur LIKE '%$valqall%' OR codeediteur LIKE '%$valqall%') AND "; } } $qall2=substr($qall2,0,(strlen($qall2)-4)); } else $qall2= "(perunilid LIKE '%$qall1%' OR titre LIKE '%$qall1%' OR titreabrege LIKE '%$qall1%' OR variantetitre LIKE '%$qall1%' OR soustitre LIKE '%$qall1%' OR issn LIKE '%$qall1%' OR issnl LIKE '%$qall1%' OR nlmid LIKE '%$qall1%' OR reroid LIKE '%$qall1%' OR doi LIKE '%$qall1%' OR coden LIKE '%$qall1%' OR urn LIKE '%$qall1%' OR faitsuitea LIKE '%$qall1%' OR devient LIKE '%$qall1%' OR editeur LIKE '%$qall1%' OR etatcoll LIKE '%$qall1%' OR url LIKE '%$qall1%' OR rss LIKE '%$qall1%' OR licence LIKE '%$qall1%' OR plateforme LIKE '%$qall1%' OR gestion LIKE '%$qall1%' OR historiqueabo LIKE '%$qall1%' OR cote LIKE '%$qall1%' OR localisation LIKE '%$qall1%' OR user LIKE '%$qall1%' OR keywords LIKE '%$qall1%' OR commentairepub LIKE '%$qall1%' OR commentairepro LIKE '%$qall1%' OR package LIKE '%$qall1%' OR corecollection LIKE '%$qall1%' OR idediteur LIKE '%$qall1%' OR codeediteur LIKE '%$qall1%')"; $reqadv = "($qall2)"; $and = " AND "; } if ($title) { if (($field != "tbegin")&&($field != "texact")) { $reqadv = $reqadv . $and . "($title2)"; $and = " AND "; } else { $mapostitle = strpos($title, "the "); if (($mapostitle = 0) && (strlen($title)>7)) $titlesanst = substr($title,4,(strlen($title))); else $titlesanst = $title; $titleavect = "the " . $title; $titleavectf = $title . ", the"; $titleavectf2 = $title . " (the)"; $titleavectf3 = $titlesanst . " (the)"; $titleavectf4 = $titlesanst . ", the"; $titleandv1 = str_ireplace(" & "," and ",$title); $titleandv2 = str_ireplace(" and "," & ",$title); $titleavecs = $title . " :"; $titleavecm = $title . " /"; $titleavectp = $title . " ="; if ($field == "tbegin") { $reqadv = $reqadv . $and . "(titre LIKE '$title%' OR titre LIKE '$titlesanst%' OR titre LIKE '$titleavect%' OR titre LIKE '$titleandv1%' OR titre LIKE '$titleandv2%')"; $and = " AND "; } if ($field == "texact") { $reqadv = $reqadv . $and . "(titre LIKE '$title' OR titre LIKE '$titlesanst' OR titre LIKE '$titleavect' OR titre LIKE '$titleavectf' OR titre LIKE '$titleavectf2' OR titre LIKE '$titleavectf3' OR titre LIKE '$titleavectf4' OR titre LIKE '$titleavecs%' OR titre LIKE '$titleavecm%' OR titre LIKE '$titleavectp%' OR titre LIKE '$titleandv1' OR titre LIKE '$titleandv2')"; $and = " AND "; } } } if ($publisher) { $reqadv = $reqadv . $and . "(editeur LIKE '%$publisher2%')"; $and = " AND "; } if ($issn) { $reqadv = $reqadv . $and . "(issn LIKE '%$issn%')"; $and = " AND "; } if ($format == "p") { $reqadv = $reqadv . $and . "(support LIKE 'papier')"; $and = " AND "; } if ($format == "e") { $reqadv = $reqadv . $and . "(support LIKE 'electronique')"; $and = " AND "; } if ($platform) { $reqadv = $reqadv . $and . "(plateforme LIKE '%$platform2%')"; $and = " AND "; } if ($licence) { $reqadv = $reqadv . $and . "(licence LIKE '$licence')"; $and = " AND "; } if (($accesslibre != "1")&&($accessunil == "1")) { $reqadv = $reqadv . $and . "(acceselecunil LIKE '1' OR acceselecchuv LIKE '1')"; $and = " AND "; } if (($accesslibre == "1")&&($accessunil != "1")) { $reqadv = $reqadv . $and . "(acceseleclibre LIKE '1' OR openaccess LIKE '1')"; $and = " AND "; } // if ($oa == "1") // { // $reqadv = $reqadv . $and . "(openaccess LIKE '1')"; // $and = " AND "; // } if ($statut != "") { $reqadv = $reqadv . $and . "(statutabo LIKE '$statut')"; $and = " AND "; } if ($localisation) { $reqadv = $reqadv . $and . "(localisation LIKE '%$localisation2%')"; $and = " AND "; } if ($cote) { $reqadv = $reqadv . $and . "(cote LIKE '%$cote2%')"; $and = " AND "; } if ($sujet) { $reqadv = $reqadv . $and . "(journals_sujets.sujetsid LIKE '$sujet')"; $and = " AND "; } if ($nodpl == "yes") { $reqadv = $reqadv . $and . "(localisation IS NULL OR localisation NOT LIKE '%depot legal%')"; $and = " AND "; } if ($reqadv!="") { if (($monaut != "admin")&&($monaut != "sadmin")&&($monaut != "user")) $reqadv = $reqadv . " AND titreexclu = 0"; $req = "SELECT * FROM journals LEFT JOIN journals_sujets USING (perunilid) WHERE (" . $reqadv . ") GROUP BY journals.perunilid ORDER BY titre,support ASC LIMIT $from, $max_results"; $req2 = "SELECT perunilid FROM journals LEFT JOIN journals_sujets USING (perunilid) WHERE (" . $reqadv . ") GROUP BY journals.perunilid"; if ($collapse == "1") { $req = "SELECT * FROM journals LEFT JOIN journals_sujets USING (perunilid) WHERE (" . $reqadv . ") GROUP BY journals.perunilid, journals.titre, journals.support ORDER BY titre,support ASC LIMIT $from, $max_results"; $req2 = "SELECT perunilid FROM journals LEFT JOIN journals_sujets USING (perunilid) WHERE (" . $reqadv . ") GROUP BY journals.perunilid, journals.titre, journals.support"; } $pagetitle = "PérUnil : résultats de la recherche avancée '" . $searcheq . "'"; require ("header.php"); require ("menurech.php"); $result2 = mysql_query($req2,$link); $total_results = mysql_num_rows($result2); $result = mysql_query($req,$link); $nb = mysql_num_rows($result); $total_pages = ceil($total_results / $max_results); } else { $pagetitle = "PérUnil : résultats de la recherche avancée"; require ("header.php"); require ("menurech.php"); $total_results = 0; } } // ****************************** // ****************************** // ****************************** // fin de la recherche avancée // début de la recherche sujets // ****************************** // ****************************** // ****************************** if ($recherchetype=="subject") { $sujet=$_GET['subject']; $sujetname=$_GET['sname']; $sujetcode=$_GET['scode']; if ($sujet != '') { if (($monaut == "admin")||($monaut == "sadmin")||($monaut == "user")) { $req = "SELECT * FROM journals LEFT JOIN journals_sujets USING (perunilid) WHERE (journals_sujets.sujetsid LIKE '$sujet') GROUP BY journals.perunilid ORDER BY titre,support ASC LIMIT $from, $max_results"; $req2 = "SELECT perunilid FROM journals LEFT JOIN journals_sujets USING (perunilid) WHERE (journals_sujets.sujetsid LIKE '$sujet') GROUP BY journals.perunilid"; if ($collapse == "1") { $req = "SELECT * FROM journals LEFT JOIN journals_sujets USING (perunilid) WHERE (journals_sujets.sujetsid LIKE '$sujet') GROUP BY journals.perunilid, journals.titre, journals.support ORDER BY titre,support ASC LIMIT $from, $max_results"; $req2 = "SELECT perunilid FROM journals LEFT JOIN journals_sujets USING (perunilid) WHERE (journals_sujets.sujetsid LIKE '$sujet') GROUP BY journals.perunilid, journals.titre, journals.support"; } } else { $req = "SELECT * FROM journals LEFT JOIN journals_sujets USING (perunilid) WHERE (journals_sujets.sujetsid LIKE '$sujet') AND titreexclu = 0 GROUP BY journals.perunilid ORDER BY titre,support ASC LIMIT $from, $max_results"; $req2 = "SELECT perunilid FROM journals LEFT JOIN journals_sujets USING (perunilid) WHERE (journals_sujets.sujetsid LIKE '$sujet') AND titreexclu = 0 GROUP BY journals.perunilid"; if ($collapse == "1") { $req = "SELECT * FROM journals LEFT JOIN journals_sujets USING (perunilid) WHERE (journals_sujets.sujetsid LIKE '$sujet') AND titreexclu = 0 GROUP BY journals.perunilid, journals.titre, journals.support ORDER BY titre,support ASC LIMIT $from, $max_results"; $req2 = "SELECT perunilid FROM journals LEFT JOIN journals_sujets USING (perunilid) WHERE (journals_sujets.sujetsid LIKE '$sujet') AND titreexclu = 0 GROUP BY journals.perunilid, journals.titre, journals.support"; } } } else { $reqsubject = "SELECT * FROM sujets WHERE sujetscode LIKE '$sujetcode'"; $resultsubject = mysql_query($reqsubject,$link); $nbsubject = mysql_num_rows($resultsubject); if ($nbsubject == 1) { $enregsubject = mysql_fetch_array($resultsubject); $sujet = $enregsubject['sujetsid']; $sujetname = $enregsubject['sujetsfr']; if (($monaut == "admin")||($monaut == "sadmin")||($monaut == "user")) { $req = "SELECT * FROM journals LEFT JOIN journals_sujets USING (perunilid) WHERE (journals_sujets.sujetsid LIKE '$sujet') GROUP BY journals.perunilid ORDER BY titre,support ASC LIMIT $from, $max_results"; $req2 = "SELECT perunilid FROM journals LEFT JOIN journals_sujets USING (perunilid) WHERE (journals_sujets.sujetsid LIKE '$sujet') GROUP BY journals.perunilid"; if ($collapse == "1") { $req = "SELECT * FROM journals LEFT JOIN journals_sujets USING (perunilid) WHERE (journals_sujets.sujetsid LIKE '$sujet') GROUP BY journals.perunilid, journals.titre, journals.support ORDER BY titre,support ASC LIMIT $from, $max_results"; $req2 = "SELECT perunilid FROM journals LEFT JOIN journals_sujets USING (perunilid) WHERE (journals_sujets.sujetsid LIKE '$sujet') GROUP BY journals.perunilid, journals.titre, journals.support"; } } else { $req = "SELECT * FROM journals LEFT JOIN journals_sujets USING (perunilid) WHERE (journals_sujets.sujetsid LIKE '$sujet') AND titreexclu = 0 GROUP BY journals.perunilid ORDER BY titre,support ASC LIMIT $from, $max_results"; $req2 = "SELECT perunilid FROM journals LEFT JOIN journals_sujets USING (perunilid) WHERE (journals_sujets.sujetsid LIKE '$sujet') AND titreexclu = 0 GROUP BY journals.perunilid"; if ($collapse == "1") { $req = "SELECT * FROM journals LEFT JOIN journals_sujets USING (perunilid) WHERE (journals_sujets.sujetsid LIKE '$sujet') AND titreexclu = 0 GROUP BY journals.perunilid, journals.titre, journals.support ORDER BY titre,support ASC LIMIT $from, $max_results"; $req2 = "SELECT perunilid FROM journals LEFT JOIN journals_sujets USING (perunilid) WHERE (journals_sujets.sujetsid LIKE '$sujet') AND titreexclu = 0 GROUP BY journals.perunilid, journals.titre, journals.support"; } } } } $pagetitle = "PérUnil : périodiques sur le thème '" . $sujetname . "'"; require ("header.php"); require ("menurech.php"); echo "
\n"; echo "

Thème \"" . $sujetname . "\"

\n"; $result2 = mysql_query($req2,$link); $total_results = mysql_num_rows($result2); $result = mysql_query($req,$link); $nb = mysql_num_rows($result); $total_pages = ceil($total_results / $max_results); } // ****************************** // ****************************** // ****************************** // fin de la recherche sujet // début de la recherche simple // ****************************** // ****************************** // ****************************** if (($recherchetype=="simple")||($init)) { $query=$q; $format=$_GET['format']; if ($format == "") $format = "all"; $field=$_GET['field']; if ($init) { $searcheqs = "initiale = " . $init; if ($init == "9") { if (($monaut == "admin")||($monaut == "sadmin")||($monaut == "user")) { $req = "SELECT * FROM journals WHERE (titre LIKE '0%' OR titre LIKE '1%' OR titre LIKE '2%' OR titre LIKE '3%' OR titre LIKE '4%' OR titre LIKE '5%' OR titre LIKE '6%' OR titre LIKE '7%' OR titre LIKE '8%' OR titre LIKE '9%' OR titre LIKE '?%' OR titre LIKE '(%') ORDER BY titre,support ASC LIMIT $from, $max_results"; $req2 = "SELECT perunilid FROM journals WHERE (titre LIKE '0%' OR titre LIKE '1%' OR titre LIKE '2%' OR titre LIKE '3%' OR titre LIKE '4%' OR titre LIKE '5%' OR titre LIKE '6%' OR titre LIKE '7%' OR titre LIKE '8%' OR titre LIKE '9%' OR titre LIKE '?%' OR titre LIKE '(%')"; if ($collapse == "1") { $req = "SELECT * FROM journals WHERE (titre LIKE '0%' OR titre LIKE '1%' OR titre LIKE '2%' OR titre LIKE '3%' OR titre LIKE '4%' OR titre LIKE '5%' OR titre LIKE '6%' OR titre LIKE '7%' OR titre LIKE '8%' OR titre LIKE '9%' OR titre LIKE '?%' OR titre LIKE '(%') GROUP BY journals.titre, journals.support ORDER BY titre,support ASC LIMIT $from, $max_results"; $req2 = "SELECT perunilid FROM journals WHERE (titre LIKE '0%' OR titre LIKE '1%' OR titre LIKE '2%' OR titre LIKE '3%' OR titre LIKE '4%' OR titre LIKE '5%' OR titre LIKE '6%' OR titre LIKE '7%' OR titre LIKE '8%' OR titre LIKE '9%' OR titre LIKE '?%' OR titre LIKE '(%') GROUP BY journals.titre, journals.support"; } } else { $req = "SELECT * FROM journals WHERE (titre LIKE '0%' OR titre LIKE '1%' OR titre LIKE '2%' OR titre LIKE '3%' OR titre LIKE '4%' OR titre LIKE '5%' OR titre LIKE '6%' OR titre LIKE '7%' OR titre LIKE '8%' OR titre LIKE '9%' OR titre LIKE '?%' OR titre LIKE '(%') AND titreexclu = 0 ORDER BY titre,support ASC LIMIT $from, $max_results"; $req2 = "SELECT perunilid FROM journals WHERE (titre LIKE '0%' OR titre LIKE '1%' OR titre LIKE '2%' OR titre LIKE '3%' OR titre LIKE '4%' OR titre LIKE '5%' OR titre LIKE '6%' OR titre LIKE '7%' OR titre LIKE '8%' OR titre LIKE '9%' OR titre LIKE '?%' OR titre LIKE '(%') AND titreexclu = 0"; if ($collapse == "1") { $req = "SELECT * FROM journals WHERE (titre LIKE '0%' OR titre LIKE '1%' OR titre LIKE '2%' OR titre LIKE '3%' OR titre LIKE '4%' OR titre LIKE '5%' OR titre LIKE '6%' OR titre LIKE '7%' OR titre LIKE '8%' OR titre LIKE '9%' OR titre LIKE '?%' OR titre LIKE '(%') AND titreexclu = 0 GROUP BY journals.titre, journals.support ORDER BY titre,support ASC LIMIT $from, $max_results"; $req2 = "SELECT perunilid FROM journals WHERE (titre LIKE '0%' OR titre LIKE '1%' OR titre LIKE '2%' OR titre LIKE '3%' OR titre LIKE '4%' OR titre LIKE '5%' OR titre LIKE '6%' OR titre LIKE '7%' OR titre LIKE '8%' OR titre LIKE '9%' OR titre LIKE '?%' OR titre LIKE '(%') AND titreexclu = 0 GROUP BY journals.titre, journals.support"; } } } else { if (($monaut == "admin")||($monaut == "sadmin")||($monaut == "user")) { $req = "SELECT * FROM journals WHERE titre LIKE '$init%' ORDER BY titre,support ASC LIMIT $from, $max_results"; $req2 = "SELECT perunilid FROM journals WHERE titre LIKE '$init%'"; if ($collapse == "1") { $req = "SELECT * FROM journals WHERE titre LIKE '$init%' GROUP BY journals.titre, journals.support ORDER BY titre,support ASC LIMIT $from, $max_results"; $req2 = "SELECT perunilid FROM journals WHERE titre LIKE '$init%' GROUP BY journals.titre, journals.support"; } } else { $req = "SELECT * FROM journals WHERE titre LIKE '$init%' AND titreexclu = 0 ORDER BY titre,support ASC LIMIT $from, $max_results"; $req2 = "SELECT perunilid FROM journals WHERE titre LIKE '$init%' AND titreexclu = 0"; if ($collapse == "1") { $req = "SELECT * FROM journals WHERE titre LIKE '$init%' AND titreexclu = 0 GROUP BY journals.titre, journals.support ORDER BY titre,support ASC LIMIT $from, $max_results"; $req2 = "SELECT perunilid FROM journals WHERE titre LIKE '$init%' AND titreexclu = 0 GROUP BY journals.titre, journals.support"; } } } } if ($q) { // $req1 = "(titre LIKE '%$q1%' OR titreabrege LIKE '%$q1%' OR variantetitre LIKE '%$q1%' OR soustitre LIKE '%$q1%' OR issn LIKE '%$q1%' OR issnl LIKE '%$q1%')"; $req1 = "$q2"; $q = trim($q); $mapostheq = strpos($q, "the "); if (($mapostheq = 0) && (strlen($q)>7)) $qsanst = substr($q,4,(strlen($q))); else $qsanst = $q; // $qsanst = substr($q,4,(strlen($q))); $qavect = "the " . $q; $qavectf = $q . ", the"; $qavectf2 = $q . " (the)"; $qavectf3 = $qsanst . " (the)"; $qavectf4 = $qsanst . ", the"; $qandv1 = str_ireplace(" & "," and ",$q); $qandv2 = str_ireplace(" and "," & ",$q); $qavecs = $q . " :"; $qavecm = $q . " /"; $qavectp = $q . " ="; if ($field == "title") { $searcheqs = "mots du titre = " . $searcheqs; $andq = " ET "; } if ($field == "tbegin") { $req1 = "(titre LIKE '$q%' OR titre LIKE '$qsanst%' OR titre LIKE '$qavect%' OR titre LIKE '$qandv1%' OR titre LIKE '$qandv2%')"; $searcheqs = "début du titre = " . $searcheqs; $andq = " ET "; } if ($field == "texact") { $req1 = "(titre LIKE '$q' OR titre LIKE '$qsanst' OR titre LIKE '$qavect' OR titre LIKE '$qavectf' OR titre LIKE '$qavectf2' OR titre LIKE '$qavectf3' OR titre LIKE '$qavectf4' OR titre LIKE '$qavecs%' OR titre LIKE '$qavecm%' OR titre LIKE '$qavectp%' OR titre LIKE '$qandv1' OR titre LIKE '$qandv2')"; $searcheqs = "titre exact = " . $searcheqs; $andq = " ET "; } if ($field == "all") { $req1 = "$q3"; $searcheqs = "tous les champs = " . $searcheqs; $andq = " ET "; } if ($format == "p") { $req1 = $req1 . " AND support LIKE 'papier'"; $searcheqs = $searcheqs . $andq . "format = papier"; $andq = " ET "; } if ($format == "e") { $req1 = $req1 . " AND support LIKE 'electronique'"; $searcheqs = $searcheqs . $andq . "format = électronique"; $andq = " ET "; } if ($nodpl == "yes") { $req1 = $req1 . " AND (localisation IS NULL OR localisation NOT LIKE '%depot legal%')"; $searcheqs = $searcheqs . " ET exclusion du dépôt légal VD = oui"; } if (($monaut == "admin")||($monaut == "sadmin")||($monaut == "user")) { $req = "SELECT * FROM journals WHERE (" . $req1 . ") ORDER BY titre,support ASC LIMIT $from, $max_results"; $req2 = "SELECT perunilid FROM journals WHERE (" . $req1 . ")"; if ($collapse == "1") { $req = "SELECT * FROM journals WHERE (" . $req1 . ") GROUP BY journals.titre, journals.support ORDER BY titre,support ASC LIMIT $from, $max_results"; $req2 = "SELECT perunilid FROM journals WHERE (" . $req1 . ") GROUP BY journals.titre, journals.support"; } } else { $req = "SELECT * FROM journals WHERE (" . $req1 . ") AND titreexclu = 0 ORDER BY titre,support ASC LIMIT $from, $max_results"; $req2 = "SELECT perunilid FROM journals WHERE (" . $req1 . ") AND titreexclu = 0"; if ($collapse == "1") { $req = "SELECT * FROM journals WHERE (" . $req1 . ") AND titreexclu = 0 GROUP BY journals.titre, journals.support ORDER BY titre,support ASC LIMIT $from, $max_results"; $req2 = "SELECT perunilid FROM journals WHERE (" . $req1 . ") AND titreexclu = 0 GROUP BY journals.titre, journals.support"; } } } $req1t=str_ireplace(" LIKE "," = ",$req1); $pagetitle = "PérUnil : résultats de la recherche rapide '" . $searcheqs . "'"; require ("header.php"); require ("menurech.php"); $result2 = mysql_query($req2,$link); $total_results = mysql_num_rows($result2); $result = mysql_query($req,$link); $nb = mysql_num_rows($result); $total_pages = ceil($total_results / $max_results); } // ****************************** // ****************************** // ****************************** // fin de la recherche simple // construction de la liste de résultats // ****************************** // ****************************** // ****************************** // ************************************** // ************************************** // liste de résultats en format tableau excel // ************************************** // ************************************** if($export == "yes") { echo "\"perunilid\";"; echo "\"titre\";"; echo "\"soustitre\";"; echo "\"titreabrege\";"; echo "\"variantetitre\";"; echo "\"issn\";"; echo "\"issnl\";"; echo "\"nlmid\";"; echo "\"reroid\";"; echo "\"doi\";"; echo "\"coden\";"; echo "\"urn\";"; echo "\"openaccess\";"; echo "\"publiunil\";"; echo "\"faitsuitea\";"; echo "\"devient\";"; echo "\"editeur\";"; echo "\"etatcoll\";"; echo "\"etatcolldeba\";"; echo "\"etatcolldebv\";"; echo "\"etatcolldebf\";"; echo "\"etatcollfina\";"; echo "\"etatcollfinv\";"; echo "\"etatcollfinf\";"; echo "\"embargo\";"; echo "\"url\";"; echo "\"rss\";"; echo "\"acceselecunil\";"; echo "\"acceselecchuv\";"; echo "\"acceseleclibre\";"; echo "\"titreexclu\";"; echo "\"support\";"; echo "\"licence\";"; echo "\"plateforme\";"; echo "\"gestion\";"; echo "\"historiqueabo\";"; echo "\"statutabo\";"; echo "\"cote\";"; echo "\"localisation\";"; echo "\"user\";"; echo "\"pwd\";"; echo "\"keywords\";"; echo "\"sujetsfm\";"; echo "\"fmid\";"; echo "\"format\";"; // echo "\"time\";"; // echo "\"historique\";"; echo "\"package\";"; echo "\"corecollection\";"; echo "\"idediteur\";"; echo "\"codeediteur\";"; echo "\"commentairepro\";"; echo "\"commentairepub\";"; echo "\"signaturecreation\";"; echo "\"signaturemodif\";"; echo "\"datecreation\";"; echo "\"datemodif\";"; echo "\n"; for ($i=0 ; $i<$nb ; $i++) { $enreg = mysql_fetch_array($result); $id = $enreg['perunilid']; $titre = $enreg['titre']; $titrecsv = encoding_conv($titre,'Windows-1252'); $titreabrege = $enreg['titreabrege']; $variantetitre = $enreg['variantetitre']; $variantetitrecsv = encoding_conv($variantetitre,'Windows-1252'); $issn = $enreg['issn']; $issnl = $enreg['issnl']; $nlmid = $enreg['nlmid']; $reroid = $enreg['reroid']; $doi = $enreg['doi']; $coden = $enreg['coden']; $urn = $enreg['urn']; $openaccess = $enreg['openaccess']; $publiunil = $enreg['publiunil']; $faitsuitea = $enreg['faitsuitea']; $faitsuiteacsv = encoding_conv($faitsuitea,'Windows-1252'); $devient = $enreg['devient']; $devientcsv = encoding_conv($devient,'Windows-1252'); $editeur = $enreg['editeur']; $editeurcsv = encoding_conv($editeur,'Windows-1252'); $etatcoll = $enreg['etatcoll']; $etatcolldeba = $enreg['etatcolldeba']; $etatcolldebv = $enreg['etatcolldebv']; $etatcolldebf = $enreg['etatcolldebf']; $etatcollfina = $enreg['etatcollfina']; $etatcollfinv = $enreg['etatcollfinv']; $etatcollfinf = $enreg['etatcollfinf']; $embargo = $enreg['embargo']; $url = $enreg['url']; $rss = $enreg['rss']; $acceselecunil = $enreg['acceselecunil']; $acceselecchuv = $enreg['acceselecchuv']; $acceseleclibre = $enreg['acceseleclibre']; $titreexclu = $enreg['titreexclu']; $support = $enreg['support']; $licence = $enreg['licence']; $plateforme = $enreg['plateforme']; $gestion = $enreg['gestion']; $historiqueabo = $enreg['historiqueabo']; $statutabo = $enreg['statutabo']; $cote = $enreg['cote']; $localisation = $enreg['localisation']; $user = $enreg['user']; $pwd = $enreg['pwd']; $keywords = $enreg['keywords']; $keywordscsv = encoding_conv($keywords,'Windows-1252'); $commentairepro = $enreg['commentairepro']; $commentaireprocsv = encoding_conv($commentairepro,'Windows-1252'); $commentairepub = $enreg['commentairepub']; $commentairepubcsv = encoding_conv($commentairepub,'Windows-1252'); $signaturecreation = $enreg['signaturecreation']; $signaturemodif = $enreg['signaturemodif']; $datecreation = $enreg['datecreation']; $datemodif = $enreg['datemodif']; $sujetsfm = $enreg['sujetsfm']; $fmid = $enreg['fmid']; $soustitre = $enreg['soustitre']; $soustitrecsv = encoding_conv($soustitre,'Windows-1252'); $format = $enreg['format']; $time = $enreg['time']; $historique = $enreg['historique']; // $historiquecsv = encoding_conv($historique,'Windows-1252'); $package = $enreg['package']; $corecollection = $enreg['corecollection']; $idediteur = $enreg['idediteur']; $codeediteur = $enreg['codeediteur']; echo "\"" . $id . "\";"; echo "\"" . $titrecsv . "\";"; echo "\"" . $soustitrecsv . "\";"; echo "\"" . $titreabrege . "\";"; echo "\"" . $variantetitrecsv . "\";"; echo "\"" . $issn . "\";"; echo "\"" . $issnl . "\";"; echo "\"" . $nlmid . "\";"; echo "\"" . $reroid . "\";"; echo "\"" . $doi . "\";"; echo "\"" . $coden . "\";"; echo "\"" . $urn . "\";"; echo "\"" . $openaccess . "\";"; echo "\"" . $publiunil . "\";"; echo "\"" . $faitsuiteacsv . "\";"; echo "\"" . $devientcsv . "\";"; echo "\"" . $editeurcsv . "\";"; echo "\"" . $etatcoll; if ($titreexclu == '1') echo " [TITRE EXCLU DE LA LICENCE]"; echo "\";"; echo "\"" . $etatcolldeba . "\";"; echo "\"" . $etatcolldebv . "\";"; echo "\"" . $etatcolldebf . "\";"; echo "\"" . $etatcollfina . "\";"; echo "\"" . $etatcollfinv . "\";"; echo "\"" . $etatcollfinf . "\";"; echo "\"" . $embargo . "\";"; echo "\"" . $url . "\";"; echo "\"" . $rss . "\";"; echo "\"" . $acceselecunil . "\";"; echo "\"" . $acceselecchuv . "\";"; echo "\"" . $acceseleclibre . "\";"; echo "\"" . $titreexclu . "\";"; echo "\"" . $support . "\";"; echo "\"" . $licence . "\";"; echo "\"" . $plateforme . "\";"; echo "\"" . $gestion . "\";"; echo "\"" . $historiqueabo . "\";"; echo "\"" . $statutabo . "\";"; echo "\"" . $cote . "\";"; echo "\"" . $localisation . "\";"; echo "\"" . $user . "\";"; echo "\"" . $pwd . "\";"; echo "\"" . $keywordscsv . "\";"; echo "\"" . $sujetsfm . "\";"; echo "\"" . $fmid . "\";"; echo "\"" . $format . "\";"; // echo "\"" . $time . "\";"; // echo "\"" . $historique . "\";"; echo "\"" . $package . "\";"; echo "\"" . $corecollection . "\";"; echo "\"" . $idediteur . "\";"; echo "\"" . $codeediteur . "\";"; echo "\"" . $commentaireprocsv . "\";"; echo "\"" . $commentairepubcsv . "\";"; echo "\"" . $signaturecreation . "\";"; echo "\"" . $signaturemodif . "\";"; echo "\"" . $datecreation . "\";"; echo "\"" . $datemodif . "\";"; echo "\n"; } } else { echo "
\n"; if ($total_results == 1) { for ($i=0 ; $i<$nb ; $i++) { $row = 1; echo "
\n"; echo "
".$total_results; if ($total_results == 1) echo " périodique trouvé
\n"; else echo " périodiques trouvés\n"; if ($searcheqa) echo " pour la recherche administrateur : '" . $searcheqa . "'\n"; if ($searcheq) echo " pour la recherche avancée : '" . $searcheq . "'\n"; if ($searcheqs) echo " pour la recherche rapide : '" . $searcheqs . "'\n"; echo "
"; echo "
"; $enreg = mysql_fetch_array($result); require ("fichecomp.php"); } } else { if ($total_results == 0) { echo "

Aucun périodique n'a été trouvé


\n"; if ($recherchetype=="simple") { require ("searchebooks.php"); } if ($searcheqa) echo "Critères de recherche administrateur : '" . $searcheqa . "'\n"; if ($searcheq) echo "Critères de recherche avancée : '" . $searcheq . "'\n"; if ($searcheqs) echo "Critères de recherche rapide : '" . $searcheqs . "'\n"; echo "
"; echo "
"; if ($recherchetype=="simple") { require ("spell.php"); } } else { // ************************************** // ************************************** // liste de résultats en format html // ************************************** // ************************************** // echo $total_results." - ".$total_pages; // // Construction de la pagination if($page > 1) { $prev = ($page - 1); echo "<-  \n"; } $spage = $page - 10; if ($spage <= 0) $spage = 1; $epage = $page + 10; if ($epage > $total_pages) $epage = $total_pages; if($epage > 1) { for($h = $spage ; $h <= $epage; $h++) { if(($page) == $h) { echo "".$h." \n"; } else { echo "".$h." \n"; } } } if($page < $total_pages) { $next = ($page + 1); echo "  ->\n"; } // Construction du tableau de resultats echo "\n"; echo "
".$total_results; if ($total_results == 1) echo " périodique trouvé
\n"; else echo " périodiques trouvés\n"; if ($searcheqa) echo " pour la recherche administrateur : '" . $searcheqa . "'\n"; if ($searcheq) echo " pour la recherche avancée : '" . $searcheq . "'\n"; if ($searcheqs) echo " pour la recherche rapide : '" . $searcheqs . "'\n"; // Liens pour les administrateurs : format d'export et pour faire une modification de masses if ((($monaut == "admin")||($monaut == "sadmin")||($monaut == "user"))&&($recherchetype == "admin")) echo "  [Exporter la liste]\n"; if ((($monaut == "admin")||($monaut == "sadmin"))&&($recherchetype == "admin")) echo "  [Modifier la liste]\n"; echo "
"; echo "
"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo " \n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; if ($collapse != "1") { echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; if (($monaut == "admin")||($monaut == "sadmin")||($monaut == "user")) { echo "\n"; } } echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; for ($i=0 ; $i<$nb ; $i++) { $row = $i+1+(($page-1)*25); $enreg = mysql_fetch_array($result); $id = $enreg['perunilid']; $titre = $enreg['titre']; $soustitre = $enreg['soustitre']; $issn = $enreg['issn']; $issnl = $enreg['issnl']; $licence = $enreg['licence']; $localisation = $enreg['localisation']; $plateforme = $enreg['plateforme']; $support = $enreg['support']; $etatcoll = $enreg['etatcoll']; $user = $enreg['user']; $pwd = $enreg['pwd']; $url = $enreg['url']; $urlstat = str_replace("http://","",$url); $urlstat = str_replace("https://","",$urlstat ); $urlstat = str_replace("ftp://","",$urlstat ); $openaccess = $enreg['openaccess']; $commentairepub = $enreg['commentairepub']; $titreexclu = $enreg['titreexclu']; $statutabo = $enreg['statutabo']; echo "\n"; if ($collapse != "1") echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo ""; if (($monaut == "admin")||($monaut == "sadmin")||($monaut == "user")) { echo ""; } echo "\n"; } else { echo ""; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; } } echo "\n"; echo "
TitreEtat de la collectionPlateforme / Dépôt
"; else echo ""; if ($support == "papier") echo "  \n"; else echo "  \n"; if ($titreexclu == '1') echo " \n"; if ($statutabo == 4) echo " \n"; if ($url && $support != 'papier') { echo ""; // echo $titre; } $titrelong = $titre; if ($soustitre) $titrelong .= " : " . $soustitre; if (strlen($titrelong) > 100) { $posw = strpos($titrelong, ' ', 100); if ($posw > 0) { echo "\n"; echo "
\n"; if ($url && $support != 'papier') { echo ""; } echo $titrelong; if ($url && $support != 'papier') echo ""; // echo " \n"; echo "
\n"; } else echo $titrelong; } else echo $titrelong; if ($url && $support != 'papier') echo ""; // else // echo "   \n"; if ($collapse != "1") { echo "
"; if (strlen($etatcoll) > 40) { $posw = strpos($etatcoll, '|', 0); if ($posw) { echo "
\n"; echo substr($etatcoll, 0, $posw); echo " [...]\n"; echo "
\n"; echo "
\n"; echo $etatcoll; // echo " \n"; echo "
\n"; } else echo $etatcoll."\n"; } else echo $etatcoll."\n"; if ($statutabo == 4) echo " [Négociation en cours]"; if ($titreexclu == '1') echo " [TITRE EXCLU DE LA LICENCE]"; echo "
"; if ($support == "papier") { echo "" . $localisation . "\n"; if ($localisation == "") echo str_ireplace("Abo ","",str_ireplace("gratuit","Accès libre",$licence)) . "\n"; } else { if ($plateforme == "") echo str_ireplace("Abo ","",str_ireplace("gratuit","Accès libre",$licence)) . "\n"; else echo $plateforme."\n"; } echo ""; if ($openaccess == 1) echo " \n"; // if ($commentairepub) // echo "[Commentaire : " . $commentairepub . "] \n"; if (($user) || ($pwd)) { if (($locip == "CHUV") || ($locip == "UNIL")) { echo "[login : " . $user . "
password : " . $pwd . "]
\n"; } } echo "
\n"; // Construction de la pagination echo "
\n"; if($page > 1) { $prev = ($page - 1); echo "<-  \n"; } $spage = $page - 10; if ($spage <= 0) $spage = 1; $epage = $page + 10; if ($epage > $total_pages) $epage = $total_pages; if($epage > 1) { for($h = $spage ; $h <= $epage; $h++) { if(($page) == $h) { echo "".$h." \n"; } else { echo "".$h." \n"; } } } if($page < $total_pages) { $next = ($page + 1); echo "  ->\n"; } } } echo "
\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "
\n"; // echo "encodage : " . $charset; // echo "autorisation : " . $monaut; echo "\n"; if ($suggest!="0") { echo "\n"; echo "\n"; } echo "\n"; require ("footer.php"); } ?>